Find Property:

E-Mark Teknoloji ve Bilişim Hizmetleri

Tüketim Toplumu ve Tüketimin güncel tanımı üzerine

2010 yılında yayınlanmış olan Renault Megane
reklamı bu anlamda etkili bir örnek olmuştur. Reklamda satıcı ve alıcı arasında
ihtiyaç üzerine bir konuşma geçmişti. Satıcının sarf ettiği birçok ihtiyaçlar sorularına
alıcı devamlı olarak “Hayır” yanıtını vermekteydi. Satıcı, en sonunda “Bu arabaya
gerçekten ihtiyacınız var mı?” diye sormuş, alıcı da “İhtiyacım yok, ama benim olsun
istiyorum” yanıtını vermişti. Ve reklam “Her şeyin bir sebebi olması gerekmez, bazı
şeyleri yalnızca beğendiğiniz ve sevdiğiniz için istersiniz” repliğiyle sona ermişti. Bu
örnek üzerinden insanların ihtiyacı olmağı halde tüketim yapmak istemelerine en
doğru örnek olmuştur.