Find Property:

E-Mark Teknoloji ve Bilişim Hizmetleri

Uzlaşı, Ekonomi, Darboğaz

Nereye gidiyoruz? Öncelikle bu konuyu teknoloji penceresinden yorumlak gerekiyor. Neden mi? Çünkü bunu sağlayan en önemli etken gizli güç son yıllarda teknoloji.

Bir önceki yazıda 5g ve neler getirebilecekleri üzerine anlatımlar yapılmıştı. Sebep ve sonuçlarla birbirlerini tamamlıyorlardı.

Pandemi teknolji talebi kısmende olsa tamamlamıştı. Ama daha fazlasını yapabilirdi. Ama baskın güç 5g’in yayılmasına müsaade etmiyordu ve hala etmiyor.

Çünkü teknoljik ve altyapı ve pazar çeşitliliğinin önündeki en büyük engel mevcut altyapı hızlarıdır. Yapılan testler ve çalışmalar 8g ve 9g yapılarının çok ta uzak olmadığını gösteriyor. Ama ne oluyorda biz 5g’ye bir türlü geçemiyoruz?

Aslında bunun anlatımı ciddi şekilde uzun. Bunun en temel göstergesi olan ekonomik yarışta çin’in a.b.d’yi 2025 gayrisafimilli hasılasını yakalıp geçme öngürüsü yatıyor.

Dünyanın en değerli ve büyük firmalarının tamamına yakınının a.b.d olması elbette tesadüf değil!

Vurucu olan bu denli büyük ölçekli olmalarına rağmen 5g’li çalışma modellerinin ve ürünlerinin hazır olmaması!

Ve a.b.d’nin ekonomik ve siyasal endişelerininde teknoloji firmalarının üzerindeki muazzam baskısının sonucu darboğaza doğru itilmesi.

Küresel ölçekte ne inovasyonu yaparsanız yapın. Bunu üretecek olan Çin’dir. Çin’i bu hale getirende doyumsuz kapitalizm’dir.

Ve ne yazık ki olmaya devam edecektir.

Çünkü 5g’den kaçış yok.

Yunus KABA

Comp. Eng.

19.06.2020